O souboru

Soubor Olšavěnka zahájil svou činnost v roce 1955, kdy si členové souboru Olšava uvědomili, že je třeba starat se o své nástupce. První vedoucí souboru byla Eliška Buráňová - Sušilová (1955-1960). Jádro repertoáru později tvořila čísla sestavená dalším vedoucím souboru dr. Pilátem, z jehož sběratelské činnosti těží soubor dodnes.

V roce 1980 se po 20 letech k Olšavěnce vrací paní Eliška Sušilová, která se svým manželem dr. Horymírem Sušilem vytvořila řadu nových čísel, které tvoří základ repertoáru dodnes. Čerpala vždy z autentických materiálů a sběrů tanců a písní regionu Slovácka a Moravskoslovenského pomezí. V roce 2009 předala své zkušenosti i materiály současnému vedení.

Nyní navštěvuje Olšavěnku asi 37 dětí ve věku 6-13 let.

Přínosem pro soubor je spolupráce s Cimbálovou muzikou Olšavěnka pod vedením Romana Myšinského. Muziku tvoří 7 muzikantů s primáškou Petrou Zapletalovou. Oba soubory se vzájemně doplňují na společných vystoupeních.

Současné vedení Olšavěnky se snaží navázat na práci svých předchůdců. Náměty pro tvorbu čísel čerpá z okolí Uherskobrodska, Kopanic a Zálesí. Cílem je potěšit diváky, vzbudit zájem dětí o lidovou píseň a tradice a zachovat je pro příští generace.

logo