Rok 2022

Dětský folklorní soubor OLŠAVĚNKA byl podpořen MĚSTEM UHERSKÝ BROD v projektu „Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků“.

Rok 2021

Projekt „Podpora činnosti CM Olšavěnka 2021“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod. Z projektu bylo podpořeno soustředění souboru, provedeny opravy krojových součástí, pořízeny nové krojové součástky a provedeny opravy hudebních nástrojů CM Olšavěnka.

Dětský folklorní soubor OLŠAVĚNKA byl podpořen MĚSTEM UHERSKÝ BROD v projektu „Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků“.

Rok 2020

Projekt „Podpora činnosti CM Olšavěnka 2020“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod. Z projektu bylo podpořeno soustředění souboru, provedeny opravy krojových součástí, pořízeny nové krojové součástky a doplněno technické vybavení zkušebny CM Olšavěnka.

Dětský folklorní soubor OLŠAVĚNKA byl podpořen MĚSTEM UHERSKÝ BROD v projektu „Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků“.

Rok 2019

Projekt „Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků“ pro CM Olšavěnka byl finančně podpořen městem Uherský Brod. Z projektu byly provedeny opravy nástrojů a krojových součástí a pořízeny krojové součástky a technické vybavení zkušebny CM Olšavěnka.

Dětský folklorní soubor OLŠAVĚNKA byl podpořen MĚSTEM UHERSKÝ BROD v projektu „Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků“.

Rok 2018

Projekt „Podpora činnosti CM Olšavěnka 2018“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod.

Dětský folklorní soubor OLŠAVĚNKA byl podpořen MĚSTEM UHERSKÝ BROD v projektu „Pravidelná celoroční činnost kulturních organizací a spolků“.

Rok 2017

Náklady spojené se soustředěním souboru a pořízením obalu na cimbál, notových materiálů, odborné spolupráce a krojového vybavení pro CM Olšavěnka byly finančně podpořeny městem Uherský Brod.

Rok 2016

Náklady spojené s pořízením notových stojanů a krojového vybavení pro CM Olšavěnka byly finančně podpořeny městem Uherský Brod

Projekt : „Šíření folklorních tradic regionu mezi dětmi“ byl finančně podpořen Městem Uherský Brod

Rok 2015

Náklady spojené s ubytováním a dopravou v rámci soustředění DFS Olšavěnka na Kopánkách byly finančně podpořeny městem Uherský Brod z rozpočtu města Uherský Brod.

Pořízení krojových lajblů pro CM Olšavěnka bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod.

Nahrávka zvukového CD byla finančně podpořena městem Uherský Brod

Nákup notových stojanů a kontrabasu byl finančně podpořen městem Uherský Brod

Projekt „Olšavěnka šedesátiletá“ byl finančně podpořen Městem Uherský Brod

Projekt : „Šíření folklorních tradic regionu mezi dětmi“ byl finančně podpořen Městem Uherský Brod

Rok 2014

Soustředění a účast na MFF v Maďarsku CM Olšavěnka a DFS Olšavěnka byly finančně podpořen městem Uherský Brod.

Pořízení krojových bot a výšivek pro CM Olšavěnka bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod.

Náklady spojené s ubytováním v rámci soustředění CM Olšavěnka na Lopeníku byly finančně podpořeny městem Uherský Brod rozpočtu města Uherský Brod.

Projekt : „Šíření folklorních tradic regionu mezi dětmi“ byl finančně podpořen Městem Uherský Brod

Rok 2013

Náklady spojené s ubytováním a dopravou v rámci soustředění DFS Olšavěnka na Vápenkách a Maršově byly finančně podpořeny městem Uherský Brod formou Veřejné finanční podpory z rozpočtu města Uherský Brod.

Náklady spojené s ubytováním a dopravou v rámci soustředění CM Olšavěnka na Lopeníku a Maršově byly finančně podpořeny městem Uherský Brod formou Veřejné finanční podpory z rozpočtu města Uherský Brod.

Pořízení krojových součástí pro členy CM Olšavěnka a DFS Olšavěnka bylo finančně podpořeno městem Uherský Brod formou Veřejné finanční podpory z rozpočtu města Uherský Brod.

Projekt : „Šíření folklorních tradic regionu mezi dětmi“ byl finančně podpořen Městem Uherský Brod

Rok 2012

Náklady spojené s ubytováním a stravou v rámci soustředění CM Olšavěnka ve Starém Hrozenkově byly finančně podpořeny městem Uherský Brod formou Veřejné finanční podpory z rozpočtu města Uherský Brod.

Nákup violy a příslušenství pro CM Olšavěnka byl finančně podpořen městem Uherský Brod formou Veřejné finanční podpory z rozpočtu města Uherský Brod.

Projekt : „Šíření folklorních tradic regionu mezi dětmi“ byl finančně podpořen Městem Uherský Brod

Rok 2011

Projekt FS Olšavěnka "Třídenní soustředění souboru pro zlepšení taneční a pěvecké úrovně a přípravu nových tanců" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.

Projekt CM Olšavěnka "Generální oprava cimbálu" byl finančně podpořen městem Uherský Brod.

Projekt : „Šíření folklorních tradic regionu mezi dětmi“ byl finančně podpořen Městem Uherský Brod